AVISO LEGAL

Informació de Conformitat amb l'article 10 de la LSSI

 

 

La titular d'aquesta web és:

Identitat: MAGATZEM FRIGORÍFIC BUSQUETS SFG, SL

NIF: B17733627

Adreça: C/ Gravina, 83-85  17220  Sant Feliu de Guíxols

Tel.: 972327355

Email: info@busquetssl.com

Inscrita al Registre Mercantil de Girona, Tom 1892, Foli 23, secció 8, Full Gi-31422.

 

Condicions d'ús

 

 L'ús d'aquest web implica l'acceptació plena dels termes i condicions del present avís legal.

 

Propietat intel·lectual i industrial

 

La totalitat del contingut d'aquest lloc web, ja siguin textos, imatges, sons, marques, logotips o altres elements, així com subestructura, disseny, combinacions de colors o forma de presentació dels materials, estan protegits per drets de propietat industrial i intel·lectual que l'usuari d'aquest lloc web ha de respectar. No és lícita la seva transformació o alteració, comunicació pública o qualsevol altra forma d'explotació per qualsevol procediment sense l'autorització expressa de MAGATZEM FRIGORÍFIC BUSQUETS SFG, SL.

 

Responsabilitat sobre els continguts

 

Encara que MAGATZEM FRIGORÍFIC BUSQUETS SFG, SL, actua amb la màxima diligència possible, es pot donar el cas que alguna dada o informació no estigui del tot actualitzada en el moment que l'usuari del lloc web el consulti. Per això, les informacions que es presenten en aquesta web tenen una funció orientativa i no obliguen a MAGATZEM FRIGORÍFIC BUSQUETS SFG, SL.

MAGATZEM FRIGORÍFIC BUSQUETS SFG, SL, no serà responsable de la informació que es pugui obtenir a través d'enllaços inclosos en la seva web.

MAGATZEM FRIGORÍFIC BUSQUETS SFG, SL, es reserva la facultat de realitzar, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, modificacions o actualitzacions de la informació i de qualsevol dels elements que integrin el disseny i configuració de la pàgina web.

 

Llei aplicable i jurisdicció:

 

L'ús d'aquest lloc web implica l'acceptació plena dels termes i condicions en el present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran o interpretaran d'acord amb la legislació espanyola i es sotmetran als Jutjats i Tribunals al domicili del domicili de l'usuari, quan aquest tingui la condició de consumidor o usuari de conformitat amb l'art. 3 del Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris i altres lleis complementàries; en cas contrari, seran competents els Jutjats i Tribunals del domicili de MAGATZEM FRIGORÍFIC BUSQUETS SFG, SL.

 

Informació sobre resolució de litigis:

 

Resolució de litigis en línia d'acord amb l'Art. 14.1 del Reglament (UE) 524/2013:

La Comissió Europea facilita una plataforma de resolució de litigis en línia, la qual es troba disponible en el següent enllaç: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=ES